Meslek Lisesi Ders Ölçme ve Değerlendirmeleri

Maalesef, bizim eğitim sistemimizde ölçme ve değerlendirme sadece not veya puan ile yapılmaktadır. Bütün alt ve üst sistemler not sistemi üzerine kurulduğu için herkesin fazla ilgilendiren de nottur.

Not1: Milli Eğitim Bakanlığını adı ne kadar da ilginç değil mi?
Not2: e-Okulda not sayfalarındaki sutunlar (Temrin/Proje/Uygulama sadece tek bir sutun olmasına rağmen yazılı ve sözlüler 6 sutun) da bir o kadar ilginç değil mi?