Hakkında

Meslek Lisesi Haberleşme Sistemleri Dalı

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HABERLEŞME SİSTEMLERİ DALI

Elektrik-elektronik sektörü firmaları ve hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır.

MEGEP kapsamında Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında bobinajcılık, büro makineleri teknik servisi, elektrik tesisatları ve pano montörlüğü, elektrikli ev aletleri teknik servisi, elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarımı, endüstriyel bakım onarım, görüntü ve ses sistemleri, güvenlik sistemleri, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri, yüksek gerilim sistemleri dallarında öğretim programları hazırlanmıştır.

Okulumuz Elektrik-Elektronik Alanı içinde yer alan Haberleşme Sistemleri dalı sektöründe teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve yeni ürünlere katma değer kazandırmak suretiyle öncelikli olarak Türkiye’deki kurumsal ve bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına çözümler sunmak amacıyla açılmıştır. Bu amaçla ileri teknoloji tabanlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik sistemler hedeflenmektedir.

Haberleşme sistemleri teknik elemanı; mobil iletişim cihazlarının kontrol bakım ve onarımını, uydu ve TV anten sistemlerinin tesisini, binalarda ve yerel dağıtım şebekesinde haberleşme tesisatını projeye uygun olarak monte eden, kontrol, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Meslek elemanı ayrıca; tesisatın ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine de sahiptir.

Haberleşme Sistemleri Teknik Elemanının Görevleri
– Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,
– Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,
– Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,
– Teknik ve meslek resim çizer ve okur,
– Ofis paket program uygulamaları yapar,
– Bilgisayar destekli tasarım yapar,
– Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,
– Bina içi haberleşme tesisatı kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,
– Yerel dağıtım haberleşme şebeke ve tesisatı kurar, bakım onarımını yapar ve arızasını tespit ederek giderir,
– Telsiz telefonlar arızasını tespit ederek giderir,
– GSM telefonlar arızasını tespit ederek giderir,
– TV anten sistemleri kurulumu yapar,
– Uydu anten sistemleri kurulumu ve yazılım güncellemesi yapar,
– TV anten ve uydu sistemlerinde arıza tespit ve onarımı yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Ampermetre, voltmetre, ohmmetre, avometre, multimetre vb. ölçme ve kontrol cihazları,
– El breyzi, havya, pense, tornavidalar, kargaburnu, anahtar takımları, su terazisi, şakül vb. el takımları,
– Çeşitli kablolar, yalıtım malzemeleri, fiş, ray, cıvata, somun vb. gereçler,
– Avometre,
– Sinyal jeneratörleri, osilaskop, mikrofon, hoparlör, kulaklık, özel amaçlı konvektörler ve elektronik bileşenler,
– Haberleşme sistemleri test cihazları
– Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Haberleşme Sistemleri Teknisyeni / Telekomünikasyon Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimleri, bilgisayar ve yabancı dil konularına ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
– Elleri ve gözleri sağlam (Renk körlüğü olmayan),
– Gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Duyma problemi olmayan (Sesleri ayırt edebilen),
– Kapalı ortamlarda çalışmaktan rahatsız olmayan,
– Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Haberleşme cihazlarının imalinde görev yapan Haberleşme Sistemleri Teknisyenleri / Telekomünikasyon Teknisyenleri; fabrika ve atölye gibi kapalı, aydınlatılmış ve dış uyarılardan yalıtılmış mekânlarda çalışırlar. Montaj, bakım ve onarımlarda ise haberleşme cihazlarının bulunduğu ortama göre, kapalı mekânlarda veya açık havada çalışabilirler. Ayrıca çalıştığı kurum ve kuruluşların şartlarına ve işin niteliğine göre vardiyalı olarak çalışabilirler. Kişi çalışırken birinci derecede alet ve malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman diğer meslektaşları ve iş sahipleriyle iletişim kurması gerekebilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Anadolu teknik liseleri ve Anadolu meslek liselerinin “Telekomünikasyon” bölümü ismiyle verilmekte iken yeni uygulamaya göre Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalı ismiyle verilmeye başlanmıştır. Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak
isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, Anadolu meslek ve Anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 7–8. sınıflarında yapılacak olan “Liseye Geçiş Sınavlarının” (LGS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
Doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Eğitim süresince; Ortak Dersler, Alan Ortak Dersler (Mesleki Gelişim-9.sınıf, Elektrik-Elektronik ve Ölçme(*)-10.sınıf, Elektrik-Elektronik Esasları-10.sınıf, Elektrik-Elektronik Teknik Resim-10.sınıf, Bilgisayar Destekli Uygulamalar-11.sınıf, Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi-11.sınıf) ve Dal Dersleri (HABERLEŞMENİN TEMELLERİ-11.sınıf, HABERLEŞME CİHAZLARI VE ŞEBEKE ALT YAPISI(*)-11.sınıf, MOBİL SİSTEMLER-12.sınıf, İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ(*)-12.sınıf) derslerini alırlar.
(*):Zorunlu Ders

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Haberleşme Sistemleri Teknisyenleri / Telekomünikasyon Teknisyenleri; haberleşme cihazlarının imali, kurulması, bakım ve onarımı konularında faaliyet gösteren Türk Telekom, TRT, Silahlı Kuvvetler, GSM şirketleri ve özel telekomünikasyon şirketlerinde çalışabilirler. Haberleşme ilk çağlardan beri insanoğlu için bir gereksinim olmuştur. İnsanlar birbirlerine mesajlarını iletebilmek için çok değişik yol ve yöntemler denemişler, bu yöntemleri geliştirmek içinde sürekli yeni arayışlar içinde olmuşlardır. İlkel ve doğal yöntemlerle başlayan haberleşme, giderek yerini daha teknik, çeşitli ve hızlı yöntemlere bırakmıştır. Artık insanlar dünyanın bir ucundan diğerine, hatta aydan dünyaya haberleşebilmektedirler. Bir zamanlar lüks sayılabilen haberleşme cihazları artık en önemli ihtiyaç haline gelmiştir. Haberleşmeye, dolayısıyla haberleşme araçlarına olan ihtiyacın artması bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmıştır. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu alanda çalışma alanı oldukça geniştir.

MESLEKTE İLERLEME
Deneyim süresinin artması ve kişisel gayretle başteknisyenliğe kadar yükselebilirler, Daha önceki yıllarda meslek liselerinin Telekomünikasyon bölümü mezunları ile yeni uygulamaya göre Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Açıkhava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca daha önceki yıllarda meslek liselerinin Telekomünikasyon bölümü mezunları ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği lisans programlarını; şu anki uygulamaya göre Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalından mezunlar ise Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Sivil Havacılık Y.O.), Kontrol Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir. Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslekhastalıklarına karşı sigorta ettirilirler. Döner sermayesi olan, Endüstri Meslek liselerinin atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere ilgili mevzuata göre ücret ödenmektedir. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanabilirler. İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler, Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Eğitim sonrası haberleşme Sistemleri Teknisyeni olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Okulumuzun Haberleşme Sistemleri Dalını tanıtmak amacıyla http://www.haberlesmesistemleridali.com adında Web sitesi 25.03.2020 den itibaren yayındadır. “http://www.haberlesmesistemleridali.com/” Güngör Durdu editörlüğünde eğitim amaçlı bir Haberleşme Sistemleri Dalı websitesidir.

Hem Haberleşme Sistemleri sektörü hem de diğer okullarda açılan Haberleşme Sistemleri Dalları ile işbirliği içerisinde Eğitim-Öğretim faaliyetlerimiz M. Kemal ATATÜRK’ ün de belirttiği milli şuurla devam etmektedir.

Hiçbir belge veya bilgi Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Copywright (C)